Cevşenü'l-Kebir - 51-55. Bâblar Arası

Cevşenü'l-Kebir - 51-55. Bâblar Arası

51. Bâb

Ya nimel-habib
Ey en güzel Sevgili,

Ya nimet-tabib
Ey en güzel Tabip,

Ya nimel-hasib
Ey en güzel hesap gören,

Ya nimel-karib
Ey en güzel Yakın,

Ya nimer-rakib
Ey en güzel Gözetleyici,

Ya nimel-mücib
Ey en güzel Cevap Veren,

Ya nimel-enis
Ey en güzel Dost,

Ya nimel-vekil
Ey en güzel Vekîl,

Ya nimel-mevla
Ey en güzel Efendi,

Ya nimen-nasir
Ey en güzel Yardımcı,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


52. Bâb

Ya sürurel-arifin
Ey kendisini tanıyanların sevinci,

Ya enisel-müridin
Ey kendisini arzulayanların dostu,

Ya muğisel-müştakin
Ey kendisine müştâk olanların imdâdına koşan,

Ya habibet-tevvabin
Ey tövbekârların sevgilisi,

Ya razıkal-mukıllin
Ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren,

Ya recael-müznibin
Ey günahkârların ümidi,

Ya kaşifel-mekrubin
Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı,

Ya müneffisen anil-mağmumin
Ey gamlılara nefes aldıran,

Ya müferricen anil-mahzunin
Ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren,

Ya ilahel-evveline vel-ahirin
Ey evvel ve âhirlerin ilâhı,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


53. Bâb

Ya Rabbel-cenneti ven-nar
Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi,

Ya Rabben-nebiyyine vel-ahyar
Ey peygamberler ve hayırlıların Rabbi,

Ya Rabbes-sıddikine vel-ebrar
Ey Sıddıkların ve iyilerin Rabbi,

Ya Rabbes-sığari vel-kibar
Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi,

Ya Rabbel-hububi vel-esmar
Ey dânelerin ve meyvelerin Rabbi,

Ya Rabbel-enhari vel-eşcar
Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi,

Ya Rabbes-sahara vel-kıfar
Ey sahraların ve çöllerin Rabbi,

Ya Rabbel-abidi vel-ahrar
Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi,

Ya Rabbel-i’lani vel-ısrar
Ey açığa çıkarma ve gizlemelerin Rabbi,

Ya Rabbel-leyli ven-nehar
Ey gece ve gündüzün Rabbi,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


54. Bâb

Ya men lahika fi-külli şeyin ilmüh
Ey ilmi her şeye ulaşan,

Ya men nefeze bi-külli şeyin basaruh
Ey basarı her şeye nüfûz eden,

Ya men belağat ila-külli şeyin kudretüh
Ey kudreti her şeye bâliğ olan,

Ya men la yuhsil-ibadü na’maeh
Ey nîmetleri sayılamayan,

Ya men la teblüğul-halaiku şükreh
Ey mahlûkatın gerçek şükrüne erişemediği,

Ya men la tüdrikül-efhamu celaleh
Ey zihinlerin, yüceliğini idrak edemediği,

Ya men la tenalül-evhamü künheh
Ey hayallerin, hakîkatine erişemediği,

Ya menil-azametü vel-kibriyau ridauh
Ey azamet ve kibriyâ örtüsü olan,

Ya menil-heybetü ves-sultanü behauh
Ey heybet ve saltanat güzelliği olan,

Ya men teazzeze bil-izzi bekauh
Ey bekası izzetle yücelenen

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


55. Bâb

Ya men lehül-meselül-a’la
Ey en yüce misâller Kendisine ait olan,

Ya men lehüs-sıfatül-ula
Ey en yüce sıfatlar Kendisine ait olan,

Ya men lehül-ahiretü vel ula
Ey âhiret ve dünya Kendisine âit olan,

Ya men lehül-Cennetül-Me’va
Ey Cennetül-Mevâ’nın sahibi,

Ya men lehün-naru vel-leza
Ey Cehennem ve ateşin sahibi,

Ya men lehül-ayatül-kübra
Ey en büyük âyetler sahibi,

Ya men lehül-esmaül-hüsna
Ey en güzel isimler sahibi,

Ya men lehül-hükmü vel-kada
Ey hüküm ve kazâ sahibi,

Ya men lehüs-semavatül-ula
Ey yüce göklerin sahibi,

Ya men lehül-arşu ves-sera
Ey arş ve yerin sahibi,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.