Cevşenü'l-Kebir - 81-85. Bâblar Arası

Cevşenü'l-Kebir - 81-85. Bâblar Arası

81. Bâb

Ya men en’ame bi-havlih
Ey güç ve havliyle nimet veren,

Ya men ekreme bi-tavlih
Ey geniş ve bol imkânlarıyla ikram eden,

Ya men âde bi-lütfih
Ey tekrar tekrar lütufta bulunan,

Ya men teazzeze bi-kudretih
Ey kudretiyle her yerde izzetini gösteren,

Ya men kaddera bi-hikmetih
Ey her şeyi hikmetiyle ölçüp biçen,

Ya men hakeme bi-tedbirih
Ey tedbîriyle hükmeden,

Ya men debbera bi-ilmih
Ey ilmiyle her şeyi idare eden,

Ya men tecaveze bi-hilmih
Ey hilim ve yumuşaklığıyla kullarını cezalandırmaktan vazgeçen,

Ya men dena fi-uluvvih
Ey yüceliğiyle beraber kullarına yakın olan,

Ya men ala fi-dünüvvih
Ey yakınlığında yüceliği tezâhür eden,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


82. Bâb

Ya men yahluku ma yeşa
Ey dilediğini yaratan,

Ya men yef’alü ma yeşa
Ey dilediğini yapan,

Ya men yehdi men yeşa
Ey dilediğine hidayet eden,

Ya men yudillu men yeşa
Ey dilediğini saptıran,

Ya men yağfiru limen yeşa
Ey dilediğini bağışlayan,

Ya men yuazzibu men yeşa
Ey dilediğine azap eden,

Ya men yetubu ala men yeşa
Ey dilediğinin tövbesini kabul eden,

Ya men yusavviru fil-erhami keyfe yeşa
Ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren,

Ya men yezidü fil-halki ma yeşa
Ey yaratıklarında dilediği şeyi ziyade kılan,

Ya men yahtassu bi-rahmetihi men yeşa
Ey rahmetini dilediğine tahsis eden,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


83. Bâb

Ya men lem yettehiz sahibeten vela velede
Ey hiçbir eş ve evlat edinmeyen,

Ya men la yüşrikü fi-hükmihi ehade
Ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan,

Ya men ceale li-külli şey’in kadra
Ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden,

Ya men lem yezel rahime
Ey şefkat ve merhameti zeval bulmayıp devam eden,

Ya cailel-melaiketi rusüle
Ey melekleri elçi kılan,

Ya men ceale fis-semai büruce
Ey semâda burçlar meydana getiren,

Ya men cealel-arda karara
Ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan,

Ya men ceale minel-mai beşere
Ey insanı bir damla sudan yaratan,

Ya men ahsa külle şey’in adede
Ey her şeyi sayarak hesabını yapan,

Ya men ehata bi-külli şey’in ilme
Ey her şeyi ilmiyle kuşatan,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


84. Bâb

Ve es’elüke bi-esmaike: Allah’ım!
Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ya Ferd
Ey eşi ve benzeri olmayan Ferd,

Ya Vitr
Ey zât, sıfat ve fiillerinde çifti olmayan Vitr,

Ya Ehad
Ey her bir şeyde birliğini gösteren Ehad,

Ya Samed
Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu Samed,

Ya Emced
Ey şan, şeref ve yüceliği en büyük olan Emced,

Ya Eazz
Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz,

Ya Ecell
Ey sonsuz azamet ve celâl sahibi Ecell,

Ya Ehakk
Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibâdete en çok lâyık olan Ehakk,

Ya Eberr
Ey herkesten fazla iyilik yapan Eberr,

Ya Ebed
Ey varlığının sonu olmayan Ebed,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


85. Bâb

Ya ma’rufe men arefeh
Ey Kendisini tanımak isteyenlerin mârufu,

Ya ma’bude men abedeh
Ey Kendisine ibâdet edenlerin mâbudu,

Ya meşkure men şekerah
Ey Kendisine şükredenlerin meşkûru,

Ya mezkura men zekerah
Ey Kendisini zikredenlerin mezkûru,

Ya mahmude men hamideh
Ey Kendisini övenlerin mahmûdu,

Ya mevcude men talebeh
Ey Kendisini arayanlar için mevcut olan,

Ya mevsufe men vehhadeh
Ey Kendisini bir tanıyanların mevsûfu,

Ya mahbube men ehabbeh
Ey Kendisini sevenlerin sevgilisi,

Ya merğube men eradeh
Ey Kendisini arzulayanların merğubu,

Ya maksude men enabe ileyh
Ey dergâhına dönenlerin maksudu,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

EN YENİLER

Zaman Makedonya

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Bu Web Sitesinde yer alan içeriklerin önceden izin alınmaksızın kullanımı yasaktır.

Zaman Makedonya