ÖZEL RÖPORTAJ | Üsküp Belediye Başkanı Şilegov: Üsküp’lülerin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz..

ÖZEL RÖPORTAJ | Üsküp Belediye Başkanı Şilegov: Üsküp’lülerin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz..

Üsküp Büyükşehir Belediye Başkanı Petre Şilegov, ZAMAN’a verdiği röportajda, Üsküp'teki bir çok güzel yerin hâlâ tam olarak değerlendirilemediğini söyledi. Henüz keşfedilmemiş bir çok güzellik de bulunduğunu belirten Şilegov, amaçlarının bu tür mekanları halka kazandırmak olduğunu dile getirdi. Petre Şilegov, Matka’nın Avrupa'nın incilerinden birisi olduğunu ancak hak ettiği ziyaretçi sayısına henüz ulaşamadığını dile getirdi. Üsküp kalesinin hâlâ kullanılamaz halde olduğunu hatırlatan Şilegov, Üsküp Çarşısını ise daha güvenli bir yer haline getireceklerini ve cazibesini artıracaklarını anlattı.

Üsküp Büyükşehir Belediyesi’ni 2.5 ay Önce devraldığınızda mali olarak nasıl bir tablo ile karşılaştınız?

Görevi devraldıktan sonra, Belediye’nin eski yetkililerinin 2 milyar 850 milyon denar tutarında bir kısım anlaşmalara imza attığını gördük. Bu miktar Üsküp Belediyesi’nin 1 yıllık bütçesine tekabül ediyor. Bütün kararlar ve anlaşmalar resmi prosedürlere gore yapılmış ancak bazı hizmetler için takdir edilen fiyatın, dış piyasaki reel fiyatlara kıyasla yüksek olduğu görüldü. Fakat bunun analizini yapacak kurumlar bellidir. Benim görevim geçmişle hesaplaşmak değil,vatandaşlarıma söz verdiğim projeleri hayata geçirmektir.

2018 yılında, geçmiş yönetimden devraldığımız mali durum sebebiyle planladığımız politikaları tam olarak gerçekleştiremeyeceğiz. Fakat seçim kampanyamız boyunca dile getirdiğimiz ve vatandaşlarımıza söz verdiğimiz projelerin büyük bölümüne 2018 yılında başlamış olacağız. Benim görevlerimden birisi de söz verdiğim projeleri yapabilmem için gereken mali kaynağı da bulmaktır. Vatandaşlarımızın güvenini kazanabilmek için bunu sağlamam gerekiyor. 2018'in ilk yarısında kampanya boyunca söz verdiğimiz projelerin realize edilmesi için çalışmalara başlanacaktır. Vardar nehrin üzerinde iki köprü daha inşa etmek için start vereceğiz. Köprülerden birincisi Aerodrom Belediyesinde, Hotel Rusyan'ın bulunduğu yerde yapılacak. Bu köprüyle Gazi Baba Belediyesi ile Üsküp Fuarı’nın olduğu alanı birleştirmeyi amaçlıyoruz.

İkinci köprü ise Karpoş 4'te Lublanska Yolu ile, City Mall Zlokukani Mahallesi arasında olacak. Bu projenin o bölgelerde ciddi bir canlılığa yol açmasını bekliyoruz. Altyapıyı da takviye etmiş olacağımız için o bölgelerin gelişimi hızlanacaktır. İlaveten şehrin trafiğini de rahatlatmış olacağız böylece.Kristiyan Todorovski -Karpoş yolunun bitirilmesinin ardından Butel, Çayır, Topana ve Gazi Baba Belediyesi'nin bazı bölümleri Üsküp’ün kuzeyindeki çevre yoluyla birleştirilmiş olacaktır. Aynı zamanda Bosna Hersek Yolunu bulvara dönüştürerek, mevut Slovenya bulvarı ile birleştireceğiz. Bu şekilde o bölgelerde ikamet eden vatandaşlarımızın yaşam kalitesini iyileştirecek ve trafiği rahatlatacağız.

Uskup Belediye Baskani Silegov 2 ae05bFotoğraf: Muhsin Güler

“VARDAR’IN HER İKİ YAKASI DA DENGELİ ŞEKİLDE GELİŞMELİ..”

Şu an şehrin kuzey bölümü veya diğer bir tabirle Vardar nehrinin sol tarafı, Üsküp içinde altyapının gelişmemiş olduğu bir yer görünümündedir. Bundan dolayı da bu bölge Üsküp’lüler için cazip bir yaşam alanı olarak görülmemektedir. Buna mukabil Vardar’ın diğer tarafı da ziyadesiyle kalabalıklaşmış durumda. Bu şekilde Üsküp’ün her iki yakasında da yaşam kalitesi düşmüştür. Bizim fikrimiz ise bu iki bölgenin dengeli bir şekilde gelişmesi ve vatandaşlarımızın yaşamak için tercih edeceği yerler haline gelmesidir. Bununla beraber daha küçük aktivitelerimiz de olacak. Büyük bir hızla bisiklet yolları yapmayı planlıyoruz.

Üsküp Belediyesi’nin 2016 yılının sonuna kadar bisiklet patikalarının tümünü hazır hale getirmiş olması gerekiyordu. Ancak şimdilik maalesef bu hedefin % 40’ına ulaşılmış olduğunu görüyoruz. Bizim planımız bu yılın sonuna kadar Üsküp'ün büyük bir bölümünde bisiklet yollarını tamamlamaktır. Bu yollar belki Üsküp'ün tamamını kapsamayacaktır, çünkü altyapının bisiklet yollarına izin vermediği yerler var. Fakat burada altyapı noktasında da çalışmalar ve projeler yapmak durumundayız. Bisiklet patikaları trafiği de rahatlatacaktır. Ayrıca Kale'yi Plastikçiler yolu ile birleştirecek bir tünelin yapımı için de proje çalışmasını ve araştırmalarımızı sürdürmekteyiz.

2021'e kadar Üsküp’ün Avrupa'nın en yeşil bölgesine dönüşeceğine dair bir demeciniz var. Bunu nasıl gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz?

Avrupa'nın en yeşil alanı derken sadece yeşillik olarak anlamamak lazım. Şehirdeki hayatın daha modern şekilde işlemesi için değişiklikler yapmayı da bu kapsamda ele almak lazım. Mesela Smart City denilen seviyeye ulaşma yönünde çalışmalarımız olacak. Mart veya Nisan ayına kadar ilk yazılım çözümlerinin hazır olması bekleniyor. Çevreyi korumak için bu yıl ayırdığımız bütçe 147 milyon denar tutarında. Bu bütçe kapsamında yeni yeşil alanların yapılması ve eski yeşil alanların yenilenmesi de bulunmaktadır. Bir karşılaştırma yaparsak, Üsküp Büyükşehir Belediyesi'nin 2017'de bu amaç için ayırdığı bütçe 48 milyon denar idi. Biz neredeyse bunun üç katı kadar bir kaynak ayırmış durumdayız.

Uskup Belediye Baskani Silegov 3 5211cFotoğraf: Muhsin Güler

“LİSE BİNALARINI ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN ELDEN GEÇİRECEĞİZ”

İlkbahardan itibaren Üsküp’teki tüm liselerin parklarını düzenlemeye başlayacağız. Bu arada yaz tatilinde henüz bitirilmemiş olan tüm okullar için ihale açarak enerji verimliliğine göre binaları elden geçirmeyi planlıyoruz. Enerji verimliliği, tasarruf demek olacağı için mali açıdan iyi olacaktır. Büyükşehir Belediye başkanlığını devraldığım ilk ay içinde 640 adet ağaç diktik. Bu ağaçları şehir havasının daha kirli olduğu yerlerde ekmeyi tercih ettik. Özellikle uzun ömürlü ağaçlar tercih edildiği için şehrin ekosistemine katkı yapacaktır. Bu tür projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ayrıca şehirde sonbahar temizliği yapma planımız var. Bunu bu yıl yapamadık.

Çünkü görevi devraldığımda kış mevsimi girmişti. Kış mevsimine girerken sonbahardan kalan 3000 metreküpten fazla çöp topladık. Ben yapılan bu işlerden çok memnun olduğumu söyleyemem. Bundan dolayı ilkbahardan itibaren daha organize olmuş bir şekilde şehrimizi temizliyor olacağız. Çevre ve Planlama Bakanlığından uzmanların görüşlerine göre, kışa girerken aldığımız önlemler nedeniyle hava kirliliği son 2 yıla kıyasla daha az olmuştur. Hava kirliliği sorununun çözüldüğünü söylemiyorum elbette ama eskiye göre bir nebze iyileşme olduğu ortadadır. Hava kirliliği sorununu temelli yok etmek için bir çok cephede, devamlılık gerektiren bir mücadele içine girmemiz gerekiyor.

Aldığınız bütün önlemlere rağmen hava kirliliğinin yine de yüksek olduğu görülmektedir. Hava en fazla hangi bölgelerde kirlidir ve hangi sebepten kaynaklanmaktadır?

Üsküp vadisi, yapısı gereği daha az rüzgar ve daha az yağmur görmektedir. Bu Üsküp'ün coğrafi yapısının bir sonucudur. Maalesef geçmişte şehrin gelişmesini planlayan yetkililer bu faktörü çok dikkate almamışlar. Şehirde yapılaşmanın bu husus planlanmadan yürütülmesi rüzgarın geçiş yollarını kapatmış, bu durum da hava kirliliğini artırmıştır.

Özellikle son 10 yılda hava kirliliği bu şekildeki yapılaşmadan dolayı hızlı bir şekilde artmıştır. İnşaat projeleri ve altyapı planları analizler yapılmadan Belediye Meclisi’nden geçmiştir bu dönemde. Üsküp nüfusunun çoğalması, plansız yapılaşma, evlerin ısıtılması için daha çevreci modellerin geliştirilememesi, ve kullanılan otomobillerin eski olmaları münasebetiyle Üsküpteki hava kirliliği devamlı yükselmiştir.

Uskup Belediye Baskani Silegov 4 324beFotoğraf: Muhsin Güler

“EVLERİN YANLIŞ ISITILMASI HAVA KİRLİLİĞİNİN EN BÜYÜK SEBEBİ..”

Hava kirliliğini artıran faktörler oranlara gore şu şekildedir; % 53 evlerin ısıtılmasının yanlış yöntemlerle yapılması, % 17 sanayi aktiviteleri..geri kalan oranlar da bina yapılaşmalarındaki yanlışlıklar ve trafikten kaynaklanan kirliliktir. Trafik yoğun olduğu için havayı daha fazla kirletmektedir. Altyapıyı geliştirip, yolları artırabilirsek hava kirliliğini de azaltmış olacağız. Rektörlükte hava kirliliğinin yoğun olması, oradan en fazla miktarda araba geçmesidir. Çünkü Mavrovka'dan geçmek istiyorsanız başka bir alternatifiniz bulunmuyor.

Aerodrom Belediyesi'nden Karpoş Belediyesi'ne giderseniz veya Butel Belediyesi'nden Kisela Voda veya Kozle Belediyesi'ne doğru giderseniz, mecburen Mavrovka'daki trafik ışıklarından bir geçmek durumundasınız. Lisiçe Belediyesi'nin hava kirliliğinin yüksek olma sebebi ise ısıtma sisteminin kötü olması ve bu bölgenin Üsküp'ün diğer bölümlerine göre 10 metre daha aşağıda olmasıdır. Bundan dolayı havadaki zararlı parçacıklar o tarafa doğru yöneliyor ve Lisiçe Belediyesi’nde hava kirliliği daha da yoğunlaşmış oluyor.

"Görev dönemimin sonuna kadar Üsküp'ün büyük bir kısmında doğalgaz kullanımına geçmiş olmayı amaçlıyorum. Üsküp'te zaten gaz dolaşım tesisatı var. Bu sistemi evlere ulaştırmayı planlıyoruz. Gaz sistemini en azından merkezi ısınmanın olmadığı yerlere götürmeye çalışacağız. İkinci etapta da diğer kısımlara gaz sistemini götürmeye çalışacağız."

Lisiçe Belediyesinde hava kirliliğini artıran diğer bir unsurun da 'Usye Fabrikası’ olduğu yönünde kanaatler var

'Usye' ve 'Maxsteel' fabrikaları ve Drisla Çöp Atık Merkezi, Çevre Koruma ve Planlama Bakanlığının yetki ve görev alanı içindeki kurum ve kuruluşlar. Bu Bakanlık’tan aldığım bilgilere göre bunlardan ikisi; 'Maxsteel' ve 'Usye' fabrikaları çalışmıyor. 'Usye' fabrikası 8 ocaktan bu yana çalışmıyor, 'Maxsteel' Çevre Koruma Bakanlığın talimatıyla kapasitesinin %50'si oranında çalışmaktadır. Müfettişlere Drisla Çöp Atık Merkezi’ni gidip denetlemeleri talimatı verdim. Sonuç olarak ceza verildi ve oradaki çöpleri yakma makinesinin kullanılması için yeni bir düzen kararlaştırıldı.

Yeni düzene göre Drisla makinası her zaman kullanılmayacaktır. Fakat yine de Lisiçe’de hava kirliliği yüksek. Demek ki evlerin ısıtılmasıyla ilgili soruna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Çünkü fakirlik insanları ısınma maddesi olarak herşeyi kullanmaya mecbur ediyor. Kullanılan çoğu maddeler de hava kirliliğine katkı yapmaktadır. Bundan dolayı bizim seçim kampanyamız boyunca söz verdiğimiz önceliklerimizden biri, doğalgaz sistemini kurmak idi. Enerjetik kabinesinden temsilciler, ELEM elektrik üretme kurumu temsilcileri, fiyat düzenleme komiyonu üyeleri, Üsküp’ün belediyeleri başkanları ve ben biraraya gelerek bu konuyu masaya yatırdık, sonuç olarak Üsküp’ün hızla doğalgaz sistemine geçmesi noktasında görüş birliğine vardık. 2018 yılı içinde gaz sisteminin yapımına başlamayı planlıyoruz.

Görev dönemimin sonuna kadar Üsküp'ün büyük bir kısmında doğalgaz kullanımına geçmiş olmayı amaçlıyorum. Üsküp'te zaten gaz dolaşım tesisatı var. Bu sistemi evlere ulaştırmayı planlıyoruz. Gaz sistemini en azından merkezi ısınmanın olmadığı yerlere götürmeye çalışacağız. İkinci etapta da diğer kısımlara gaz sistemini götürmeye çalışacağız.

Peki, ısınma sisteminin olduğu yerlerde de gaz ile ısınmak isteyenler böyle bir hizmetten faydalanabilecekler mi?

Isınma sisteminin olduğu yerlerde gaz sistemini farklı amaçlarla kullanma imkanları olabilir. Fakat şu anki ısınma sisteminden daha ucuz bir sistem bulamazsınız. Bizim amacımız merkezi ısınma sisteminin olmadığı yerlerde alternatif ısıtma sistemi kurmak. Fakat merkezi ısıtmanın olduğu yerlerde gaz sistemine geçmeyeceğiz. Bunu yapmamızın amacı merkezi ısınma sistemini korumaktır.

Bu en ucuz ve en temiz ısınma yöntemidir. Makedonya'dak bütün ısıtma merkezleri artık doğalgazla çalışıyor. Biliyorsunuz eskiden mazotla çalışıyorlardı, fakat şimdi doğalgazla çalışıyorlar. Yani artık hava kirliliğine katkı yapmıyorlar.

Uskup Belediye Baskani Silegov 5 d8d3aFotoğraf: Muhsin Güler

Üsküp Büyükşehir Belediyesi’ndeki eğitim sistemini politik etkilerden kurtarmayı planlıyor musunuz?

Bildiğiniz gibi eğitim sisteminin politize olması sadece Üsküp'ün bir problemi değil, tüm Makedonya'nın problemidir. Eskiden insanlar kişisel kalitesine bakılmaksızın, sadece partisine bakarak iş sahibi oluyorlardı. Ben göreve geldikten sonra asla böylesine bir rövanşist tavır içinde olmadım. Hiç kimseyi siyasi veya ideolojik düşüncesinden dolayı işten atmadım, bundan sonra da böyle hareket edeceğim.

Artık iş yapma zamanı, düşman arama zamanı değil. Bu konseptle zaten biz yola çıktık. Ve ana fikrimiz Makedonya'daki herkese daha güzel bir hayat sunmak. Hiç kimseyi taşıdığı düşünce, inanç veya ideolojisinden dolayı ayırt etmeyeceğimizi, herkesin eşit olduğu bir Makedonya inşa edeceğimizin sözünü verdik. Üsküp Büyükşehir Belediyesi olarak liyakata öneme vereceğimizi, liyakatsiz bir kişiye SDSM’ye sempatiyle bakan biribile olsa yer vermeyeceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim.

"Üsküp Büyükşehir Belediyesi olarak liyakata önem vereceğimizi, liyakatsiz bir kişiye SDSM’ye sempatiyle bakan biri bile olsa yer vermeyeceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim."

Raşçe kaynağı Üsküp’ün büyük bir zenginliği olmasına rağmen, Üsküp'teki bazı köylerde hala içme suyu SIKINTISI yaşandığını görüyoruz. Problemin çözüleceğine dair kampanya döneminde söz vermiştiniz. Bu soruna hangi safhada müdahale etmeyi düşünüyorsunuz?

Su borularının döşenmesi ve kanalizasyon şebekesinin yapımı Belediyelerin sorumlulukları arasında. Zaten bizim Belediye başkanları ile mutad görüşmelerimizde bu sıkıntıyı çözme yönünde projeler ele alınıyor. Kampanya boyunca verdiğim sözlerimin arkasındayım. Bir sonraki seçimlere kadar Üsküp'te su şebekesine ilişkin bir sorun kalmayacak. Çok kolay olmayacak ama bütün gücümüzle bu sorunları çözmeye odaklanacağız.

Çayır Belediye Başkanı VisaR Ganiu ile ortak hangi projeleriniz var?

Bir bölümünü yukarıda andık zaten. Belli yolların yapımı, belki sadece Çayır Belediyesine özel projeler değil ama sonuçta Çayır’daki trafiği de rahatlatacak olan projeler bunlar. İki döner kavşağın yapımı söz konusu. Birisi John Kennedy yolunda, Vero Market’in bulunduğu yerde, diğeri ise Butel 2'deki Poliklinik civarında. Dükkancık mahallesinde çok katlı garaj yaparak Bit Pazar ve Plastikçiler yolundaki park problemini halletmeye çalışacağız. Gelecekte Çayır’da ciddi altyapı ve çevre temizliği projelerimiz olacak.

Gençlerdeki işsizlik oranını azaltmaya dönük bir çalışmanız olacak mı?

İşsizlik tüm Makedonya'nın bir yarasıdır, sadece Üsküp’ün değil. Üsküp Büyükşehir Belediyesi bu problemin çözümü için yoğun şekilde çalışmaktadır. Kabinemizin bir bölümü önümüzdeki günlerde Viyana'yı ziyaret ederek oradaki Hub Merkezleri'ni ziyaret edecek. Bu merkezler bilindiği gibi küçük işletmeler kurarak işsizliğin azaltılması üzerinde çalışıyor.

Bilişim Toplumu ve Kamu Bakanlığıyla beraber Üsküp'te bir Teknoloji Park kurulması yönünde çalışmalarımız var. Bu proje hayata geçirilebilirse gençlerde istihdamı artıracaktır. Burada gençler hiçbir harcama yapmadan bir kısım fikirlerle tanışabileceklerdir. Slovenya'da Teknolojik Parkı ziyaret ederek bir miktar o hususta tecrübe kazandık. Orada gördüklerimizi ilk etapta Üsküp’te bir pilot proje kapsamında değerlendireceğiz.

Vardar nehrinde inşa edilen gemilerin, nehrin taşması ihtimalini artırdığı ve tehlike oluşturduğu yönünde kanaatler var. O gemileri oradan çekmeyi düşünüyor musunuz?

Şu anda bu işin resmiyetini araştırıyoruz. Bir taraftan da mali olarak en az harcamayla o gemileri oradan nasıl çekebileceğimize bakıyoruz. Gemileri oradan çekmek yaklaşık olarak 5-6 milyon avroya mal olabilir gibi görünüyor. Fakat gemilerden dolayı herhangi bir felakete maruz kalmamız halinde bunun Üsküp’e maliyeti 250 milyon avroya kadar çıkabilir. Dolayısıyla müsait bir zamanda gemileri oradan taşımayı düşünüyoruz.

Matka, Çarşı gibi turistik yerlerin canlandırILması için neler yapmayı düşünüyorsunuz?

Üsküp’teki bir çok güzel yerin hala tam olarak değerlendirilemediğinigörüyoruz. Mesela Üsküp'teki su kemerini hiç kimse anmıyor. Üsküp'teki su kemeri Avrupa'nın korunmuş en uzun su kemerlerinden birisidir. Potansiyeli en yüksek yerlerden birisidir.Mesela Matka Avrupa'nın incilerindendir. Fakat tam olarak düzenlenmemiştir. Ayrıca Üsküp kalesi hala kullanıma açık değildir.

Üsküp Çarşısı'nda Telekom ve EVN ile işbirliği halinde bir çalışma yapacağız, yerleştireceğimiz kameralarla güvenliği en üst seviyeye çıkarmayı düşünüyoruz. Böylece daha güvenilir hale gelecek olan Türk Çarşısı’nda halkımız daha çok vakit geçirmeyi tercih edecektir. Bu durum oradaki esnafımızın da güçlenmesini sağlayacaktır.

Please publish modules in offcanvas position.