Fransız Büyükelçi Thimonier: Brüksel’e giden yol Meclis’in çalışmasından geçer..

ÖZEL RÖPORTAJ | Fransız Büyükelçi Thimonier: Brüksel’e giden yol Meclis’in çalışmasından geçer..

Fransa’nın Makedonya Büyükelçisi Christian Thimonier ZAMAN’a verdiği mülakatta, Makedonya’nın isim sorununu çözme yönündeki çabalarını desteklediklerini söyledi. 3-6-9 planında öngörülen reformların olumlu olduğunu dile getiren Büyükelçi Thimonier, diller yasasının Makedonya demokrasisine katkı sağlayacağını belirtti. İşte Büyükelçi Thimonier’e sorduğumuz sorular ve aldığımız cevaplar..

Makedonya’daki demokrasinin daha fonksiyonel hale gelebilmesi için neler tavsiye ediyorsunuz?

Tam bir hukuk devletinin oluşması ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi, parlamenter sistemin verimli bir şekilde uygulanmasından geçiyor. Bilindiği gibi parlamenter sistemin temeli de şu anda olduğu gibi hür serbest ve adil seçimlerden oluşmaktadır. Tabii ki sadece seçimler yeterli değildir. Demokratik süreçlere de saygı duyulması gerekir. Dolayısıyla sadece bir çoğunluk tarafından yönetiliyor olmak yeterli değildir. herkesin ihtiyacını gözeten yasaların Meclis’ten geçirilmesi lazımdır. Bunu sağlayabilmek için de diyalog kanalları devamlı açık olmalıdır. Yani Avrupa standartlarına saygı duyulmalıdır. Bütün bunlar Avrupa Birliği ile bütünleşmek için de vazgeçilmez şartlar arasındadır.

Makedonya’nın AB’ye entegre olabilmesi için 3-6-9 planı büyük önem arzediyor. Ancak bu planın öngördüğü reformların Meclis’ten geçebilmesi için VMRO-DPMNE’nin da desteği gerek. VMRO-DPMNE ise daha yeni yeni Meclis çalışmalarına katılıyor. Muhalefeti reformları desteklemeye ikna edebilmek için Avrupa’nın devreye girmesi söz konusu olabilir mi?

Bu Siyasi partinin şu ana kadar yaptığı açıklamaları dikkate aldığımızda artık kendilerinin de açık ve net olarak seçimlerini Avrupa'dan yana yaptığını görüyoruz. Nitekim VMRO-DPMNE’nin yeni yöneticilerinin çabalarının da bu yönde olduğu görülüyor. Ancak eylemleri ile söylemlerinin örtüşmesi gerekir. Brüksel'e giden yol sokaklardan değil Meclis’in çalışmasından geçer.

Avrupa'nın önem verdiği reformların yasalaşması halkın çok büyük bir kesiminin beklentisi ile örtüşmektedir. Çabalar bu yönde olmalıdır. Herkesin yararına olan kanunların geçmesinde bir problem yaşanmaması gerekir. Özellikle de hukuk alanındaki reform çabalarının herkes tarafından desteklenmesi lazım.

En çok tartışılan konulardan birisi de diller yasasının getirilmesi oldu. Bu yasa her ne kadar Meclis’ten geçmiş olsa da iktidar ve muhalefet kanadı bu konuda tamamen farklı düşünüyor. Bu görüş farklılığından dolayı yasanın uygulanma aşamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu konuda gelinen nokta tarafların hiçbirini memnun etmiyor. Bu konunun yasalaşma yöntemi çok iyi değildi. Evvela yasa metninin Avrupa'daki saygın bir kurum olan Venedik Komisyonu’na götürüleceği ifade edilmişti. Bu Komisyon öncesinde yasanın metnini değerlendirmiş olsaydı, daha geniş bir bakış açısı elde edilebilirdi.

Son zamanlarda birçok siyasi parti lideri ile bir araya geldiniz. Genel olarak Makedonya siyasetinin NATO ve AB entegrasyon süreçlerine yaklaşımlarını nasıl buldunuz?

Makedonya’nın AB ve NATO ile bütünleşmesi konusunda siyasetin bütün kanatlarında olumlu bir mutabakat olduğunu gözlemledik. Fakat AB ve NATO süreçlerine ilişkin bu mutabakatın, reformların hayata geçirilmesinde de kendisini göstermesi lazım, pratik sonuçlara dönüşmesi lazım.

Şu anki hükümetin Meclis’te az bir çoğunluğa sahip olduğu, bundan dolayı reformları hayata geçirmekte zorlanacağı yönünde görüşler var siz ne düşünüyorsunuz?

Avrupa'nın önem verdiği reformların yasalaşması halkın çok büyük bir kesiminin beklentisi ile örtüşmektedir. Çabalar bu yönde olmalıdır. Herkesin yararına olan kanunların geçmesinde bir problem yaşanmaması gerekir. Özellikle de hukuk alanındaki reform çabalarının herkes tarafından desteklenmesi lazım. Hukuk devletinin güçlenmesi ve yargının bağımsız olması herkesin arzu edeceği bir şeydir.

Yunanistan ile Makedonya arasında yaşanan isim sorununu çözmeye yönelik müzakerelerde sona yaklaşıldı söyleniyor. Avrupa Birliği de bu konuda bastırıyor. Fransa'nın bu süreçteki rolü nedir?

Fransa iki ülkenin beraberce bölge istikrarını sağlayacak bir çözümde buluşmasını istiyor. Her iki ülke de uzlaşma ve karşıdakine saygı gösterme kültürüyle hareket ettiği takdirde ortak bir Avrupa'nın inşasına katkı sağlamış olacaklardır. Nitekim ilk adım atıldı. Önemli olan bu yolda yılmadan devam etmek. Zaev ile Çipras’ın çözüm yönündeki karşılıklı iradelerini korumaları gerekiyor.

Avrupa Birliği devlet kurumlarında ve hukuk alanında reformlar yapılmasını isterken bir taraftan da şu anki gidişatı eleştiriyor. Reform çabalarının gidişatını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu alanda hayli çaba sergilendiğini kabul etmek lazım. Bir taraftan da farklı fikirlerin ve menfaat çatışmalarının yaşandığını göz önüne almak lazım. Henüz kat edilecek çok mesafe var. Fransa Hakimler Ve Savcılar Akademi’nin çalışmalarını son 10 yılda olduğu gibi desteklemek istiyor. Brüksel’ in de hukuk alanındaki reform çabalarını desteklediğini görüyoruz. Bu reform gayretleri siyasi baskılardan uzak olmalı, kararlı bir şekilde yürütülmeli. Devlet kurumlarındaki atamalarda kriter olarak siyasi görüşler değil, ehliyet ve liyakat esas olmalı. Bu aynı zamanda bütün etnik kesimlerin kucaklaması anlamına gelecektir.

Yunanistan çözüm sürecinde Makedonya Anayasası'nın değiştirilmesini istiyor. Ancak Makedonya buna yanaşmıyor. Sizce bu sorun nasıl açılacaktır?

Şimdilik görüşmeler ve tartışmalar devam ediyor. Tarafların bölgesel istikrar sağlamak için verecekleri kararlarda Avrupa Birliği'nin beklentilerini göz önüne almaları çok önemli. Her iki ülke de bir NATO üyesi sorumluluğuyla hareket etmeli, yöntemlerini buna göre belirlemelidir.

Fransa’nın güncel sorunlarda Batı Balkanlar ve Makedonya ile ilgili duruşu nedir?

Fransa askeri, diplomatik ve finansal konularda her zaman önde görülmüştür. Eski Yugoslavya coğrafyasındaki savaşların son bulması için aktif bir tavır içinde olmuştur. Fransa'nın Makedonya'daki katkıları da unutulmamalıdır. Robert Badinter, Francoi Letoar, Allen Le Roua gibi şahıslar ve sahadaki askerlerimiz. bu ülkenin doğuşu ve kurumlarının güçlenmesi için gayret sergilediler. Hem dost ülke Makedonya’ya hem de bölgedeki diğer tüm ülkelere Avrupa Birliği yolunda arkadaşlık yapmaya kararlıyız. 2016 yılındaki Paris zirvesinde gençlerin bu alanda faaliyet sergilemeleri için RYKO isimli bir yapılanmayı hayata geçirdik. Nitekim bu dernek şu an da yoğun bir faaliyet içinde devam ediyor.

Makedonya ve Fransa'nın iyi seviyede bir iş birliğinin olduğunu, özellikle de eğitim ve ekonomi alanında ilişkilerin gelişmiş olduğunu görüyoruz. Diğer alanlarda da iş birliğini geliştirmek adına neler düşünüyorsunuz?

Dışişleri Bakanı Sayın Dimitrov, Paris’te yüksek seviyede görüşmeler gerçekleştirdi. Yakın zamanda yine NATO başmüzakerecisi sayın Stevo Pendarovski ve Üsküp Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Petre Şilegov da Fransa’ya önemli ziyaretler gerçekleştirmişlerdi. Sayın Şilegov. ‘sağlam şehircilik’ tecrübelerinden istifade etmek adına önemli temaslar yaptı. Manastır’ın da aralarında bulunduğu bazı şehirlerin belediye başkanları Mart ayının sonunda Dijon şehrini ziyaret ettiler. Burada, Fansız şehirleri ile Güney Doğu Avrupa şehirleri arasındaki iş birliğini geliştirmek için yapılan bir foruma katıldılar. Nisan ve Mayıs aylarında Bilimler Akademisi’nin Başkanı’nı ve Devlet Askeri Kuvvetleri’nin genel sekreterini bekleyeceğiz. İstikrarlı ve reform yolunda ilerleyen bir Makedonya, Fransa’nın bölgedeki en önemli partnerlerinden birisi olacaktır. Özellikle de Uluslararası Frankofoni Örgütü’nün bir üyesi olması münasebeti ile.

Fransa Büyükelçiliği, Makedonya’daki STK’lara çeşitli destekler sunuyor. Daha ziyade hangi tür projeleri destekliyorsunuz?

Fransa Büyükelçiliği son yıllarda Makedonya'daki STK larla işbirliği yapmaktadır. Sahada sivil toplum faaliyeti yapmak için müthiş bir enerjinin olduğunu görüyoruz. Verdiğimiz yardımlarla projeler hazırlayarak bize başvuranlara destek oluyoruz. Ayağı yere basan somut projeleri liyakat ve inovasyon kriterlerine göre değerlendirerek seçiyor ve destekliyoruz. Bu yıl öncelikle odaklanacağımız alan, farklı milletleri birbirine yaklaştırmaya yönelik projeler ve gençlere yönelik projeler olacak. Çoğulcu ve hedefleri olan yapılara projelerini hayata geçirebilmeleri için umut sağlamak istiyoruz.

Makedonya’yı 2019’da nerede görüyorsunuz?

Çeşitli taraflar milli menfaatler etrafında daha fazla birlik oluşturmalı. Ayrıca bölgesel entegrasyon adına 2016 yılında başlayan ilerlemenin devam etmesi gerekiyor. Makedonya için bundan daha başka bir perspektif yoktur. Bu yolda hızlanmak gerekiyor, cesareti artırmak gerekiyor. 2. Dünya savaşında yaşanan vahşetten ve travmadan tam 12 yıl sonra bir araya gelen Avrupa liderleri, Roma Anlaşması'nı imzalayarak Avrupa'yı kurdular. Onlar buna inandılar ve hedeflerinden sapmadılar. Cumhurbaşkanı Macron da bu yenilikçi enerjiyi temsil ediyor. Cumhurbaşkanı Macron Sorbonne’da yaptığı konuşmasında, Avrupa'nın yeni yapısından bahsetti ve bu bölgenin bütün ülkelerinin yeni Avrupa'da yer alması gerektiğini dile getirdi.

Makedonya’da sağlam bir ekonominin oluşacağını ümit edebilir miyiz?

Reformlar için gereken birlik temin edilir ve bölgesel çapta da ilerlemeler sağlanırsa, Avrupa Komisyonu'nun Balkanlar için planlayacağı yeni stratejiden Makedonya çok kazançlı çıkacaktır. Bölgenin modernize edilmesi için altyapı çalışmaları yapılacak, ülkeler değişecek ve yeni yatırımlar için cazip hale gelecektir. Fakat daha iyi bir gelecek için hukukun üstünlüğü ve hukuk devletinin inşası sağlanmalıdır. Parti devleti anlayışı sona ermeli, siyasi partilerle devlet ayrışmalı, rüşvete karşı etkin mücadele edilmeli, eğitim sistemi modernize edilmeli ve farklı milletlerin milli menfaatler temelinde ortak bir vizyon da buluşması sağlanmalıdır. Bütün bunlar başarının anahtarı olacaktır..

Please publish modules in offcanvas position.