Özel Röportaj | Fransız Büyükelçi Christian Timonier: Siyasette etik standartlara ve AB uygulamalarına riayet etme zamanı geldi..

Özel Röportaj | Fransız Büyükelçi Christian Timonier: Siyasette etik standartlara ve AB uygulamalarına riayet etme zamanı geldi..

Parlamento’daki anayasa değişikliği sürecinde sona yaklaşılırken, gelecekte bir AB ülkesi olmaya dönük çok yönlü reform hazırlıkları ve çabaları da sürüyor. Bu gidişata paralel olarak Makedonya siyasetinde de normalleşme belirtileri artıyor. Ülkede faaliyet gösteren uluslararası çevreler de Makedonya’nın AB entegrasyon sürecine katkı sunuyorlar. Fransa’nın Üsküp Büyükelçisi Christian Timonier, ülke genelindeki siyasi iklimin hangi yöne doğru ilerlediğine dair görüşlerini ZAMAN Makedonya’ya anlattı.

Meclis’teki anayasa değişikliği çalışmalarının seyrini ve Makedonya’daki siyasi iklime tesirlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Oylamanın sonuçlarının ülke, bölge ve Avrupa için iyi olduğuna inanan Fransız yetkililer, bu noktada memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Bu süreç demokratik hayatınızın bir parçası. Elde edilen ilerleme, yirmi yedi yıllık bir durgunluğun ardından, üstelik de siyasi kutuplaşmanın had safhada olduğu bir zamanda gerçekleşti. Siyasette etik standartlara ve AB uygulamalarına riayet etme zamanı geldi. Bu alanda, özellikle etik kaideler alanında AB’nin ulaştığı seviyenin intikali gibi konularda aktif işbirliğine başladık. Parlamentolar arası işbirliği imkanlarını geliştirdik.

DSC 8581 3 web f5aa6

Ocak ayı içerisinde anayasa değişiklik paketinin Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Üçte iki çoğunluğun zorlukla sağlandığını göz önünde alırsak, bu süreçte başka zorluklarla karşılaşılması sizce muhtemel midir?

Süreç hala başlangıç aşamasındadır. Büyük olasılıkla, anlaşmanın genel hedeflerine zarar vermeyecek ama ulusal çıkarları da koruyacak ve anlaşmanın yoruma açık yönlerini netleştirecek açıklamalar yerinde olacaktır. Bu metinle bağlantılı olarak yapılacak bu türden çalışmalar, daha fazla sayıda milletvekilinin motive olmasını sonuç verecektir.

Tam da bu noktada uluslararası aktörler nasıl bir rol üstlenecektir?

Makedonya’nın ortakları ülkeye kendi duruşlarını aktardı. Bizim duruşumuz, bizzat Başkanımız tarafından video mesajla bildirildi. Bu mesajla, Makedonya vatandaşlarına referandumda olumlu oy kullanmaları çağrısı yapıldı.

Prespa anlaşması hayata geçirildikten sonra da Makedonya’nın bir kısım reformlar yapması gerekecek. Reform sürecinde ülkenin sergileyeceği kapasite sizce yeterli olacak mı? 

Prespa anlaşmasının onaylanmasının ardından Yunanistan’ın vetoyu kaldıracağı kesin. Ancak daha sonraki sürecin ülkenin reformlarda göstereceği gerçek ilerlemeye bağlı olduğunu düşünüyoruz. 2017’de şiddet olaylarıyla başlayan süreçte iç dinamikler olumlu olarak değerlendirildi. 3-6-9 planında yol alındı. Şimdilerde yürürlüğe girecek olan plan 18'in de uygulanması yakından izlenecek. Artık müzakerelerin başlatılması yönünde yeni adımlar atmak için ilerleme kaydetmeliyiz.

Diğer yandan 27 Nisan saldırganları af süreci başladı. Bu konuya dair görüşünüz nedir? 

Geçmişte Fransa’da da, ciddi durumların olduğu dönemlerden geçildi ama sonunda her zaman uzlaşmaya varıldı. Uzlaşma ihtiyacı ile demokratik bir devletin sahip olması gereken normlar arasındaki dengeyi kaybetmemek gerekiyor. Komşu ülkelerdeki son örnekler, nüfusun çoğunun siyasi liderlerin cezasız kalması şeklindeki yaklaşımı benimsemediğini gösteriyor. Avrupa’lıların, demokratik kurallara bağlılığı oturmamış ve siyasi şiddetin yasaklanmadığı yeni ülkelerle genişlemeyi kabul etmekte zorlanacağı unutulmamalıdır.

DSC 8582 web 4f1aa

Yargıdaki reformlar AB'nin en önemli şartı olmaya devam ediyor. Makedonya'nın bu konuda ilerleme kaydettiğini düşünüyor musunuz?

Halkın ve Avrupalı ortakların görünür ve hassas bir ilerleme beklediği bu hayati alanda çok şey yapıldı ve yapılması gerekiyor. Fransa, Brüksel tarafından övgüyle karşılanan Hakim ve Savcılar Akademisi'nin çalışmalarına destek sunmuştur. Bu hassas alandaki kazanımlar, parti çıkarları için bozulmamalıdır. Katılım müzakerelerine başlama kararları bağlamında adalet reformlarını ve idarenin “demokratikleşmesi”ni dikkatle takip edeceğiz.

Medya reformları henüz yapılmamıştır. Sizce neden medya reformları yapılmalı ve bu konu nasıl düzenlenmeli? 

Balkanlardaki medya kurumlarında çok az ekonomik bağımsızlık var. Hala politik olarak bağımlı olan bazı medya kuruluşları, dar bir pazarda hayatta kalmak için savaşıyorlar. Gazetecilere düşük ücretler ödenmektedir. Makedonya bu konuda bir istisna değil. Son iki yılda bir ilerleme kaydedilmesine rağmen, gazetecilere yapılan karanlık tehditler ve fiziksel saldırılar bunun en iyi göstergesidir. Bunun sonucu olarak, bağımsız araştırmacı gazetecilik fikri henüz uzaktadır. Ayrıca medya, yolsuzluk ve organize suç yapılarına karşı mücadelede oynaması gereken temel rolden hala çok uzaktadır. Medya çevrelerinin birçoğu, Avrupa Birliği'nin bu alanda bölgesel düzeyde var olmasının çok faydalı olacağına inanıyor. 

timonier2 af73f

Özel savcılığın tüm dosyaları açamayacağı açıktır. Bu kurumun görev süresinin uzatılması tartışmalarına bakışınız nedir? 

En başta, Özel Savcılığın adli sistemindeki yerini netleştirmek lazım. Özel Savcılığın kuruluşunun nedeni, şimdilerde gerilerde kalmış olan siyasi krize cevap vermekti. Bence ülke çifte standarttan kaçınarak ileriye bakmalı, aynı zamanda yolsuzluk davalarıyla mücadelede etkili mekanizmalar geliştirilmeli. Aksi halde bu durum, her zaman tekrar edebilecek bir kanser yarası olmaya devam edecektir.

Arnavut muhalefet partileri anayasa değişikliği kapsamında ilave değişiklikler de olsun istiyorlar. Makedon tarafı ise anayasa değişikliğinin, sadece Prespa Anlaşması’nın öngördüğü değişikliklerle sınırlı olmasında ısrar ediyor.

Ülkenin tüm zorluklarında, trajik olaylardan kaçınmaya yardımcı olduğuna inandığım bir faktör var. Bu faktör tüm tarafların liderlerinin, konumlarını uluslararası camianın ana etkenleri ile yüzleşme ve ayarlama yetenekleridir; bu gerçek ve makul bir tutumdur. Ancak, kelimeler faaliyetlere dönüştürülmelidir. Özellikle, referandum döneminde yaşanan karmaşanın ardından böyle bir tavrı açıkçası VMRO- DPMNE'den bekliyoruz.

DSC 8521 2 WEB 520e1

VMRO-DPMNE, anayasa değişikliklerine kabul yönünde oy veren milletvekillerini ihraç etti. Bu durum sizce partideki demokrasi eksikliğinden mi kaynaklandı? yoksa kişisel çıkar çatışmalarının bir sonucu olarak mı yaşandı bu gelişme? 

VMRO-DPMNE, kendi tarihi, geleneği ve kuralları ile büyük bir parti. Artık, tüm sisteme fayda sağlayacak şekilde kendi saflarında bir dönüşüm gerçekleştirme şansına sahip. Sonuçta, buna büyükelçiler değil, parti üyeleri ve seçmenler karar veriyor.

Rusya, anayasa değişiklikleriyle ilgili oylamaya karşı çıktı, AB’nin bu konudaki tavrı ise malum. Bu konudaki yaklaşımınız nedir?

Herkes sorumlu davranmalı, böylece Makedonya Doğu ile Batı arasında başarılı bir köprü olabilecektir.