Arifi: Yaşadıklarımız etnik bir krizin değil, siyasi bir krizin sonucu

Arifi: Yaşadıklarımız etnik bir krizin değil, siyasi bir krizin sonucu

Seçimlerin ardından en çok konuşulan konulardan birisi de Arnavut siyasi partileri arasında kurulan ortak platform oldu.

Sonrasında ise hükümeti kurma görevinin verilmediği görüldü. Özellikle Cumhurbaşkanı İvanov’un hükümeti kurma yetkisini Sosyal Demokratlar Birliği’ne vermemesi ile başlayan sürecin hangi gelişmelere yol açacağı merak konusu. Diğer yandan mart ayında görev süresi sonra erecek olan Özel Yetkili Savcılık kurumunun akıbeti de kafalardaki soru işaretlerinden diğer bir tanesi. Hukukçu Doç. Dr. Besa Arifi, gündemde yer alan sıcak konuları ve bundan sonra yaşanması muhtemel gelişmeleri ZAMAN’a değerlendirdi.

“ARNAVUTÇA KONUSU GENİŞ KATILIMLI BİR UZLAŞMA İLE ÇÖZÜLEBİLİRDİ”

Arnavutça dili ile ilgili gelişmelere dikkat çeken Arifi, “Makedonya anayasasının 5. maddesinde Arnavutça dili bir resmi dil olarak zaten düzenlenmektedir. Var olan düzenlemeyle nüfusun %20’sini Arnavutların oluşturduğu bölgelerde Arnavutça resmi dil olarak kabul edilmektedir. Bu yasa çok uzun zaman önce yapılmış olup, buradaki % 20’lik oran sorunludur. Söz konusu yasanın sorunlu olmasının yanında, uygulanmasında da güçlükler yaşanıyor. Arnavutçanın ülkedeki statüsünü değiştirmek için siyasi partilerin geniş katılımıyla tümden bir yasa değişikliğine gidilebilirdi. Fakat, bu olmasa da 61 milletvekilinin onayıyla yapılacak bir kanun değişikliğiyle Arnavutça dili konusunda etkili değişiklikler yapılabilir.” dedi

“ÖZEL YETKİLİ SAVCILIK KURUMU İÇİN MECLİSTE BİR ÇÖZÜM BULUNMASI ZOR”

Özel Yetkili Savcılık kurumunun çalışmaları için verilen sürenin çok dar ve yetkilerinin de kısıtlı olduğunu belirten Arifi, “Son dönemlerde ÖYS konusunda çokça yorumlar yapılıyor. Yapılan yorumlara göre ÖYS ancak kendisine verilen 18 aylık çalışma süresi içerisinde soruşturma dosyası açabilecek. Şu açık ki ÖYS için yapılan düzenleme çok kısıtlı ve verilen süre çok az. Burada bir değişikliğin yapılması gerektiği çok açık. Fakat, bu düzenleme parlamentoda bulunan milletvekillerinin üçte ikisinin onayıyla kabul edildi. Yeni bir düzenleme için yine aynı oran gerekecektir. Parlamentonun aritmetiğine baktığımızda bu orana ulaşmanın çok güç olduğunu görüyoruz. Yakın bir dönemde ÖYS konusunda bir değişiklik olmasını beklemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ÖYS KONUSUNDA İKİ ŞEKİLDE ÇÖZÜM BULUNABİLİR”

ÖYS için olası alternatif çözümler hakkında da konuşan Arifi: “ÖYS konusunda bir şey yapılamadığı durumda aklıma iki çözüm geliyor. İlk çözüm, Anayasa Mahkemesi’nin ÖYS’nin görev süresiyle ilgili düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etmesidir. Bu sayede sorun otomatik olarak ortadan kalkacaktır. İkinci çözüm ise şudur; ÖYS kendi süresi içerisinde açabildiği kadar soruşturma dosyası açar, görev süresi bittikten sonra ise devlet savcısı olarak söz konusu soruşturmalara devam eder. Çünkü, devlet savcısı olarak da bu dosyalara bakabilme yetkisi mevcuttur.” dedi.

“PLATFORMDA ÖYS VE HUKUK REFORMLARINA DA AĞIRLIK VERİLMELİYDİ”

Gündemin en sıcak konularından biri olan Arnavut Platformu hakkında da konuşan Arifi, platformun bazı önemli konuları es geçtiğini söyledi. Ülkede bir siyasi krizin yaşandığına vurgu yapan Arifi; “Kanaatimce platform ile birlikte Arnavut siyasi partileri ülkede yaşayan Arnavutların siyasi durumu hakkında ortak bir duruşa sahip olduklarını göstermek istediler. Siyasi partiler seçimlerden sonraki avantajlı konumlarını, uzun süredir çözüm bekleyen konuları gündeme getirmekte kullanmak istediler. Platformun mesela ÖYS’nin çalışmalarına devam edebilmesi ve Makedonya’nın ihtiyaç duyduğu yargı reformu gibi konulara öncelik vermemesini bir sorun olarak görüyorum. Çünkü son yıllarda yaşadığımız sıkıntılı süreç etnik bir krizin değil, siyasi bir siyasi krizin sonucudur.” ifadelerini kullandı.

“KONSENSÜS SAĞLANMASI DURUMUNDA İSTİKRARLI BİR HÜKÜMET KURULABİLİR”

67 milletvekilinin güven oyuyla kurulacak bir hükümetin ne kadar etkili olabileceği hakkında değerlendirmelerde bulunan Arifi, böylesi bir gelişmenin olumlu olacağını dile getirdi. Arifi; “67 milletvekili ile kurulacak bir hükümet yararlı işler yapabilir. Hatta ciddi manada konsensüs sağlanması durumunda istikrarlı bir hükümetin kurulabileceğini düşünüyorum. Ayrıca kurulacak yeni hükümetin önemli siyasi kararlar alarak bugüne kadar süregelen siyasi iklimi ciddi manada değiştirebileceğini düşünüyorum. Bu gelişme Makedonya için bir dönüm noktası olabilir, çok köklü değişiklikler yapılabilir.” şeklinde konuştu.