Yağcılık Üzerine Bir Teori..

Yağcılık Üzerine Bir Teori..

Aslında yağcılık ince bir sanattır. Ast üst ilişkisinin var olduğu bütün örgütlerde, kademeler arasında ortaya çıkabilecek sürtüşmelerin taraflara zarar vermemesi için yağ kullanılır. Yağın alttan üste doğru verildiği zannedilir.

Uygulamada ise yatay veya üstten asta doğru yağlamalara da sıkça rastlanır. Ancak, yönetim edebiyatında yer alan klasik yağ astların üstlerine verdikleridir. Üste yağ vermenin bilinen amacı, üstten belli bir taviz koparmak veya ilişkileri kaypaklaştırarak kızışmayı önlemektir. Yatay yağcılıkta maksat, kendi yapacağı işi başkasına yıkmak veya yardım sağlamaktır. Üstün, asta verdiği yağ ise, ya yeteri kadar maaş zammı verilmediği hallerde, ya da ast zor ve tehlikeli bir göreve yollanmadan önce kullanılır.

Deneyimsiz ve kendine güveni az olan yöneticiler, kolay yağ kabul ederler. Usta yöneticiler ise astlarını yağlayabilenlerdir. Yağcılık genellikle yalancılık ve sömürü unsurlarını içerdiği için olumsuz bir davranış olarak nitelendirilir. Ancak yağcılık yapılmayan bir örgütte çalışmak zannedildiği kadar rahat değildir.

Yağcılar en çok kızanlar, aslında üstlerine kızanlardır. Bir de atik davranmayıp, yağ verme fırsatı kaçıranlar, profesyonel yağcılara çok bozulurlar.

Yağcılık kuruma değil, kişiye güvenmenin esas olduğu Şark toplumlarında çok kullanılan bir kendini koruma tekniğidir. Kolay gibi görünmesine rağmen, yağcılık ustalık isteyen bir iştir. Dozunu kaçırırsanız, etraf vıcık vıcık olur ve istenilen sonuç elde edilemez.

Patronların en çok sevdiği yağlama tekniği, rakiplerinin durumunun kötüye gittiğine dair havadislerle başlayan övmelerdir. Patronlar, zannedildiğinin aksine, para kazanmaya çok düşkün değillerdir. Onların en büyük zevki rakiplerini geçmek, hatta mümkünse ezmektir. Bunun için ziyan etmeyi dahi göze alabilirler. Onun için, rakiplerin müşkül durumları ile ilgili haberleri toplayarak kısık ve mutlu bir sesle kendilerine iletirseniz, yıllık zam ve primlerinizde önemli artışlar sağlayabilirsiniz.

Üst idarecilerin en sevdiği cümle ise "Ben demiştim zaten" dir. Onları tavlamak istiyorsanız "Siz demiştiniz zaten" diye konuşmaya başlayın.

Yatay yağlamada prensip kendi konunuzla ilgili bazı soruları sizinle aynı seviyede diğer Şube elemanlarına sormaktır. Çünkü, her şube elemanı diğer şubenin işlerini onlardan iyi bildiğine inanır.

Ast yağlamada esas elle temastır. Astınızı yağlayacaksanız kendisiyle konuşurken elinizi omuzunuza koyun, gömleğinin yakasını veya kravatını düzeltin veya koluna girip yürüyün. Uğurlarken de yanağını okşayın. Bu bedensel temas ona eşsiz bir haz ve güven duygusu verecektir. Böylece ona isteğinizi hem de bir şey vermeden yaptırabilirsiniz.

Son söz; yağcılık ekonomiktir, öğrenin :))