Konda’nın medya raporu: “İnternete güven artıyor, televizyon izlenmiyor; A Haber’i en çok o grup izliyor”

Konda Araştırma, yeni raporunda Türk kamuoyunun medya tüketim alışkanlıklarını analiz etti. Raporda Türkiye’nin yüzde 16’sının haberleri televizyondan takip etmediği kaydedilirken, toplumun yüzde 17’sinin dizi izlemediği bilgisi verildi.

‘İnternete ve sosyal medya araçlarına güvenin arttığı’ belirtilen raporda, ülkenin yüzde 74’ünün gazete okumadığı ifade edildi.

Öte yandan, havuz medyası izleyicilerine yönelik verilerin de paylaşıldığı çalışmada, AKP’ye yakınlığıyla bilinen A Haber izleyicilerinin demografik yapısı ortaya kondu. Araştırma sonuçlarına göre, A Haber izleyicileri arasında gençlerin oranını yıldan yıla azalırken, üst yaş grubunu izleyiciler arasındaki oranın yükseldiği görüldü.

A Haber izleyicilerinin eğitim durumu ise, izleyiciler arasında lise altı eğitim düzeyi oranının giderek arttığı kaydedildi. İzleyicilerin ancak yüzde 7’sinin üniversite mezunu olduğunu belirtildi.