AYM: İş arkadaşıyla yazışma gerekçesiyle işten çıkarma hak ihlali

AYM: İş arkadaşıyla yazışma gerekçesiyle işten çıkarma hak ihlali

Anayasa Mahkemesi, iş arkadaşıyla yazışmaları nedeniyle iş akdinin feshedilmesini özel hayata saygı hakkıyla haberleşme hürriyetinin ihlali olduğuna hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), iş arkadaşıyla yazışmaları gerekçe gösterilerek iş akdi feshedilen kişinin başvurusunda özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi.

Özel bir şirkette çalışanının iş akdi, bir iş arkadaşıyla cep telefonu yazışmalarının işveren tarafından incelenmesi sonrası feshedildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre feshin haksız olduğunu ileri süren başvurucu, işe iade davası açtı ama mahkemece davanın reddine karar verildi. Bunun üzerine başvurucu, özel hayata saygı hakkıyla haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddia ederek AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen yüksek mahkeme, ‘hal ihlali’ kararı verdi.

‘HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLDİ’

AYM’nin kararında, “Demokratik bir toplumda iletişimin denetlenmesi ve kişisel verilerin işlenmesi süreci şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmeli ve bunun bir gereği olarak da süreçle ilgili olarak çalışanlar işveren tarafından önceden bilgilendirilmelidir” hükmüne yer verildi.

Kararda, “Amacı aşacak şekilde sınırlama ya da müdahaleye izin verilmemelidir” dendi, başvurucunun yazışmaların da işveren tarafından hukuka aykırı yöntemlerle elde edildiğini iddia ettiği vurgulandı.

Başvuru konusu olayda başvurucuyla iş arkadaşı arasındaki mesajlaşmaların işveren ve çalışanları hakkında özel görüşler içerdiği, içeriğinde bazı küçük düşürücü ifadelerin bulunduğu belirtildi.

‘HABERLEŞME HÜRRİYETİ İHLAL EDİLDİ’

Yüksek Mahkemenin daha önce de benzer başvurularda ihlal kararları verdiğine işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi: “Mesajlaşma programlarının kişisel olarak da kullanılabileceği gözetildiğinde bir başkasına ait olan cep telefonunun denetlenmesinin ve başvurucuya ait mesajların ele geçirilmesinin başvurucunun özel hayatının ve haberleşmesinin gizliğinin korunması konusundaki makul beklentisine aykırı olduğu açıktır. Mahkemece bir başkasına ait cep telefonunda yer alan yazışmaların ne suretle denetlendiğine, mesaj içeriklerinin feshe dayanak alınmasının gerekli olup olmadığına ve başvurucunun özel hayatı ile haberleşmesine olan etkisine yönelik herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Açıklanan gerekçelerle özel hukuk iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlığı karara bağlayan derece mahkemeleri tarafından yukarıda belirtilen anayasal güvenceleri gözeten özenli bir yargılama yapılarak pozitif yükümlülüklerin yerine getirilmediği anlaşıldığından başvurucunun Anayasa’nın 20’nci maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ile Anayasa’nın 22’nci maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

 

EN YENİLER

Zaman Makedonya

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Bu Web Sitesinde yer alan içeriklerin önceden izin alınmaksızın kullanımı yasaktır.

Zaman Makedonya