AYM’den emsal karar: Hukuka aykırı gözaltına alınan kişiye 4 bin 500 lira manevi tazminat

AYM’den emsal karar: Hukuka aykırı gözaltına alınan kişiye 4 bin 500 lira manevi tazminat

Anayasa Mahkemesi (AYM) iki gün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verilen bir kişiye ödenen 500 TL manevi tazminat cezasını az buldu. AYM başvurucuya 4 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

İzmir Adliyesi’nde zabıt kâtibi olarak çalışırken cemaate üye olma suçlamasıyla 12 Nisan 2017’de gözaltına alınan Ayşe Arslan 14 Nisan 2017’de serbest bırakıldı. Yapılan soruşturma sonucunda Ayşe Arslan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararının kesinleşmesi üzerine Ayşe Arslan, hakkında bir delil bulunmaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğini, gözaltı işlemleri için avukatlık ücreti olarak 6 bin 110 TL vekâlet ücreti ödediğini, üzerine haksız ve mesnetsiz olarak atılan terör örgütü üyeliği suçlamasının buhran yaşamasına ve psikolojisinin bozulmasına sebebiyet verdiğini belirterek 6 bin 110 TL maddi ve 20.000 TL manevi tazminatın ödenmesi için dava açtı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi vekâlet ücretine ilişkin dosyaya ibraz edilen serbest meslek makbuzlarının kovuşturmaya yer olmadığı kararından sonraki tarihli olduğunu ve Yargıtay 12. Ceza Dairesinin yerleşik kararlarına göre karar tarihinden sonraki serbest meslek makbuzlarının maddi zarar hesabında dikkate alınamayacağını belirterek maddi tazminatın reddine karar verdi.

Mahkeme başvurucunun adliyede zabıt kâtibi olmasını, hakkında terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin bilgi bulunan eski eşinin durumu ile ilgili olarak tanık sıfatıyla beyanına başvurulması ile yetinilmesi gerekirken hiçbir delil ve iddia yokken gözaltına alınmış olmasını, hakkında yapılan soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verilmesini, dosyaya yansıyan mali ve sosyal durumunu dikkate alarak 3 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Bunun üzerine Ayşe Arslan, avukat için vekâlet ücreti ödediğini kanıtlamasına rağmen bu miktarın maddi tazminat kapsamında ödenmesi talebinin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğunu, bilirkişi incelemesi yaptırılmadan hüküm verildiğini, hükmedilen manevi tazminatın yetersiz olduğunu belirterek istinaf mahkemesine başvurdu.

AYM: 4 BİN 500 TL MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMETTİ

Bölge Adliye Mahkemesi 4 Temmuz 2019 tarihinde manevi tazminatı 500 TL şeklinde düzelterek istinaf başvurusunun esastan reddine kesin olarak karar verdi.

Bölge İdare Mahkemesi’nin 500 TL manevi tazminat kararına itiraz eden Ayşe Arslan, hukuka aykırı gözaltı tedbirine dayalı olarak açılan tazminat davasında hükmedilen tazminat miktarının düşük olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini belirterek Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Arslan’ın 20.000 TL maddi ve 5.000 TL manevi tazminat talebinde bulunmasını değerlendiren Anayasa Mahkemesi, gözaltı tedbirinin hukuka aykırı olması dolayısıyla hükmedilen tazminatın yetersizliğine karar vererek Ayşe Arslan’a 4.500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

 

EN YENİLER

Zaman Makedonya

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Bu Web Sitesinde yer alan içeriklerin önceden izin alınmaksızın kullanımı yasaktır.

Zaman Makedonya