Cumhurbaşkanlığı, depremin maliyetini raporlaştırdı: 103 milyar dolar!

Cumhurbaşkanlığı, depremin maliyetini raporlaştırdı: 103 milyar dolar!

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan deprem raporunda, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin maliyetinin 103,6 milyar dolar olarak tahmin edildiği açıklandı. Depremin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükünün 2023 yılı milli gelirin yaklaşık yüzde 9’una ulaşabileceği öngörüldü.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hazırladığı “2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu”nu kamuoyu ile paylaştı. Raporda, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu maddi hasarın boyutunun 2 trilyon TL (103,6 milyar dolar) düzeyinde olduğunun tahmin edildiğini kaydedildi.

Depremlerin maddi hasar karşılığının 1,6 trilyon TL olduğunun belirtildi. Özetle şu ifadelere yer verildi:

  • Yapılan acil destek ve harcamalar, enkaz kaldırma faaliyetleri, sigorta ödemeleri, gelir kaybı ödemeleri, diğer tüm destek ve harcamaların yanı sıra milli gelir azalması nedeniyle toplamda 351,4 milyar TL’lik bir kayıp oluşmuştur. Bu büyüklüğün 2023 yılı milli gelirinin yaklaşık yüzde 9’una ulaşabileceği öngörülmektedir.
  • Depremlerin meydana gelmesiyle ilk etapta yapılan harcamalar öncelikle arama, kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesine ve acil alt yapı hasarlarının giderilmesine yönelik olmuştur. Buna paralel olarak geçici barınma gereksinimine yönelik harcama kalemleri karşılanmıştır. Bu süreçte iaşe gibi acil insani ihtiyaçlar da karşılanmıştır. Söz konusu harcamalar yaklaşık 128 milyar TL’yi (6,8 milyar dolar) bulmuştur.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarından derlenen verilere göre kamu kesiminin toplam hasarı 240,2 milyar TL (12,7 milyar dolar) olarak tahmin edilmektedir. Bu hasarın önemli bir kısmı kamu hizmet binaları (hastane, okullar, belediyeler vb.) ile bu tesislerde bulunan ekipmanlardan (makine teçhizat ve hizmet araçları) oluşmaktadır. Ayrıca, söz konusu hasarın içerisinde altyapı varlıkları da dâhildir.
  • Ayrıca, özel kesime ait temel altyapı ve dağıtım tesislerine yönelik hasarların boyutu 19,3 milyar TL (1,0 milyar dolar) olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte söz konusu tutarın çok önemli bir kısmı firmaların elektrik dağıtım tesislerinde ve fiber/bakır şebekelerindeki hasardan oluşmaktadır. Diğer önemli bir hasar kaleminin ise ağıl ve ahırlarda görülen yıkımlardır.

EKONOMİ ÜZERİNDEKİ EN BÜYÜK YÜK KONUT HASARI

  • Depremin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükün içerisinde en önemli bileşenini yüzde 54,9 oranıyla konut hasarı oluşturmaktadır (1.073,9 milyar TL/56,9milyar dolar). İkinci ağırlıklı hasar kalemi ise yukarıda da ifade edildiği üzere kamu altyapısı ve hizmet binalarındaki yıkımdan oluşmaktadır (242,5 milyar TL/12,9 milyar dolar).
  • Konut hariç özel kesim hasarı ise (222,4 milyar TL 11,8 milyar dolar) diğer bir ağırlıklı hasar kalemi olarak tahmin edilmektedir. Bu kalemin içerisinde imalat sanayii, enerji, haberleşme, turizm, sağlık ve eğitim sektörleri ile küçük esnaf hasarı ve ibadethaneler yer almaktadır.
  • Ayrıca, sigortacılık sektörü kayıpları ve esnafın gelir kayıpları ile makroekonomik etkiler dikkate alındığında, deprem yol açtığı felaketinin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükünün yaklaşık 1.995 milyar TL (103,6 milyar dolar) düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu büyüklüğün 2023 yılı milli gelirin yaklaşık yüzde 9’una ulaşabileceği öngörülmektedir.

EN YENİLER

Zaman Makedonya

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Bu Web Sitesinde yer alan içeriklerin önceden izin alınmaksızın kullanımı yasaktır.

Zaman Makedonya